Missió

L'Associació Sociocultural Punt d'Intercanvi va ser fundada l'any 1999.

La nostra missió és:

  • El foment de la interacció comunitària en una societat diversa.
  • La promoció de la diversitat cultural en el marc de la igualtat de les persones, independentment de l'origen i les creences.

Visió

L'Associació Punt d'Intercanvi actua amb la visió de:

  • Promoure mecanismes interculturals per afavorir la cohesió social, via indispensable per la pau i la convivència en una societat diversa.
  • Treballar per la integració de les persones nouvingudes des del respecte i la igualtat de drets i de deures de ciutadania.
  • Posar en valor la identitat de la societat d'acollida, la seva llengua i la seva cultura, com a mitjà indispensable per assolir la plena ciutadania.

Valors

La nostra forma de treballar es basa en:

  • El nostre compromís amb la societat i amb el país.
  • El treball transversal amb els diferents actors socials.
  • El treball en equip amb totes les comunitats de persones nouvingudes.
  • L'empatia per detectar les necessitats.
  • La qualitat dels recursos que dissenyem i elaborem.

El resultat són uns recursos socialment integradors i culturalment respectuosos.